โรงเรียนวัชรวิทยา

ผลงาน/รางวัล

ผลงานและรางวัล

ผลงาน/รางวัล

แสดงความยินดีกับนักเรียนในโครงการพูดแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับประเทศ ประจำปี 2566 THAILAND ENGLISH SPEECH CONTEST ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแสดงความยินดีกับนักเรียนในโครงการพูดแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับประเทศ ประจำปี 2566

Read More
ผลงาน/รางวัล

โรงเรียนวัชรวิทยาขอแสดงความยินดีกับ นายคมภณ บุรุษศรี นางสาวชิตาพัณณ์ จิตร์ธนาวัฒน์ และนายสิปปกร ทองนุ่ม ที่ผ่านการสอบคัดเลือกในรอบ 40 คน จากผู้เข้าร่วมแข่งขัน 400 คน ซึ่งเป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเขตภาคเหนือ (รวมถึง ภาคกลางตอนบนบางส่วน) อันได้แก่ กำแพงเพชร, ชัยนาท, เชียงใหม่, เชียงราย, พะเยา, แม่ฮ่องสอน, ตาก, นครสวรรค์, น่าน, พิจิตร, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, แพร่, ลำปาง, ลำพูน, สุโขทัย, อุตรดิตถ์ และ อุทัยธานี เข้าสู่ค่าย AI Innovator ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในระหว่างวันที่ 12 – 22 ตุลาคม 2566

Read More
ผลงาน/รางวัล

ขอแสดงความยินดีกับทีม #ลอว์วอรอนางสาวจิดาภา กันทองนายปวีร์ เพชรรัตน์ นักเรียนชั้นม.5/6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท และสิทธิโควตาการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Read More
ผลงาน/รางวัล

ขอแสดงความยินดีทีมลอว์วอรอ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ ปี 2566 รอบคัดเลือกจังหวัดกำแพงเพชรและเป็นตัวเทนศาลจังหวัดกำแพงเพชรเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายรอบคัดเลือกระดับภาค 6 ณ จังหวัดพิษณุโลกต่อไป

Read More
ผลงาน/รางวัล

ขอแสดงความยินดีตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวัชรวิทยา เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดวงสตริงงานKPT OPEN HOUSE วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร และได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันในครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

Read More
ผลงาน/รางวัล

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวัชรวิทยา เข้าร่วมการแข่งขัน ESPORT GAMING ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

Read More
ผลงาน/รางวัล

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา ร่วมแสดงความยินดีกับายเตชิต วงษ์กิติ และนายพีระศุภ เลิศไผ่รอด ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขัน PTTEP English Quiz 2022 ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา จัดโดยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม ร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Read More
ผลงาน/รางวัล

โรงเรียนวัชรวิทยาขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูโรงเรียนวัชรวิทยาที่ได้รับรางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2566

Read More
ผลงาน/รางวัล

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวัชรวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประกวดวงดนตรีสตริงคอมโบ ในชื่อทีม Go on Band เนื่องในงานครบรอบ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เนื่องในงานครบรอบ 50 ปี KPRU สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

Read More