ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิควิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2565

Read more

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัลการผลิตสื่อประเภทอินโฟกราฟิก ประจำปี 2565 (WR AWARD 2022) กิจกรรมการประกวดสื่อนวัตกรรมสำหรับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

Read more

โรงเรียนวัชรวิทยาได้รับรางวัลยอดเยี่ยมการคัดเลือกและการตัดสินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายดนตรี ธินวล นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 ที่ผ่านเข้ารอบ 10 คนสุดท้าย ในการประกวดคลิปเพลงพื้นบ้านภาคกลาง ประเภทเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (คลิก)

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนายสุรศักดิ์ โพธิ์บัลลังค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา เข้ารับรางวัลบุคคลที่มีผลงานดีเด่นในการป้องกันยาเสพติด ในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕ ณ หอประชุมใหญ่ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร (คลิก)

Read more

ขอแสดงความยินดีกับคณะครูโรงเรียนวัชรวิทยาที่ได้รับรางวัลครูคุณภาพและห้องเรียนคุณภาพตามโครงการพัฒนามาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ SPM 41 Model ปีการศึกษา 2564 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร (คลิก)

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.)ค่าย1 ประจำปีการศึกษา 2564 (คลิก)

Read more