โรงเรียนวัชรวิทยา

ผลงาน/รางวัล

ผลงานและรางวัล

ผลงาน/รางวัล

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ดร.ธนายุทธ คลังวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ เด็กชายพีรพัฒน์ โพธิ์มาก ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน ซูโดกุ เด็กหญิงปริชาติ อินไผ่ ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขัน ซูโดกุ นายชวิศ แจ้งจิต นายรัชชานนท์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน เอแม็ท รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย เด็กชายพงศพัศ มิ่งกลิ่น เด็กชาย ปรรณพัชร ขอนทอง ได้รับรางวัล อันดับที่ 58 การแข่งขัน เอแม็ท นายพิสิฐพล สามัญเขตกรณ์ ได้รับรางวัล อันดับที่ 134 การแข่งขัน เอแม็ท ทั้งหมดจากการเข้าร่วมการแข่งขันที่ จังหวัดพิษณุโลก

Read More
ผลงาน/รางวัล

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ดร.ธนายุทธ คลังวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ได้แก่ เด็กหญิงปิยะวรรณ ยั่งยืนกุล เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาซอฟท์เทนนิส ของกรมพลศึกษา ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ นายเพรชรัตน์ พัดทอง นายปฏิภาณ จันทรอินทร และนายภูกิจ อุ้มเมิน เป็นตัวแทนนักกีฬา จังหวัดกำแพงเพชรเข้าร่วมการแข่งขัน วู้ดบอล ณ ลานกิจกรรม หน้าเสาธงโรงเรียนวัชรวิทยา

Read More
ผลงาน/รางวัล

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายพีรพัฒน์ โพธิ์มาก มี.3/6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2และเด็กหญิงปริชาติ อินไผ่ ลำดับที่ 46 จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 254 คนในการแข่งขันซูโดกุรุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น รายการ เอ็ดดูพลอยส์ ทริปเปิ้ลเกม เอแม็ท คำคม ครอสเวิร์ดเกม ชิงแชมป์ภาคเหนือ ประจำปี 2567 ชิงถ้วยรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

Read More
ผลงาน/รางวัล

ยินดีกับนางสาวกฤตยา จิตรภัสรรา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/6 ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายนักรัฐศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Read More
ผลงาน/รางวัล

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ ดร.ธนายุทธ คลังวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณครูสมทรง พันธ์ศรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ ได้รับรางวัลอาสาสมัครเอเอฟเอสดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนวัชรวิทยา

Read More