โรงเรียนวัชรวิทยา

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ โรงเรียนวัชรวิทยาร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร จัดกิจกรรมวันครู ครั้งที่ ๖๘ ในการนี้คณะผู้บริหาร และคณะครูเข้ารับรางวัล เกียรติบัตร เนื่องในวันครู ครั้งนี้ด้วย ณ หอประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา

Read More
ประชาสัมพันธ์

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ โรงเรียนวัชรวิทยาร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร จัดกิจกรรมวันครู ครั้งที่ ๖๘ ในการนี้คณะผู้บริหาร และคณะครูเข้ารับรางวัล เกียรติบัตร เนื่องในวันครู ครั้งนี้ด้วย ณ หอประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา

Read More
ประชาสัมพันธ์

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ หอประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา

Read More
ประชาสัมพันธ์

โรงเรียนวัชรวิทยา นำโดย ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) จากเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และโรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนแบบ Onsite สำหรับสายชั้น ม.6 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564

Read More
ประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3/2564 เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพิจารณาแผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมพูลเขียว

Read More
ประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล “เข็มเชิดชูเกียรตินักเรียนผู้มีความเพียร” ประจำปีการศึกษา 2562 มอบโดย ท่านรองวิเชียร ยอดนิล รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนวัชรวิทยา

Read More