รองฯ กิตติศักดิ์ ศรีพารารองผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดพิธีเปิดกองลูกเสือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ณ บริเวณสนามบาสเกตบอล

Read more

ผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดพิธีเปิดกองลูกเสือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 18 พฤษภาคม 2565ณ บริเวณสนามบาสเกตบอล

Read more

รองฯ สุรศักดิ์ โพธิ์บัลลังค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จัดพิธีเปิดกองลูกเสือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 บริเวณสนามบาสเกตบอล

Read more

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนวัชรวิทยาต้อนรับคณะผู้บริหาร และครู โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ เนื่องในงานแสดงความยินดีกับ นางสาวชลณพรรธษ์ ศรีเริงหล้า ที่ได้ย้ายมาเป็นครูโรงเรียนวัชรวิทยา ณ ห้องประชุมพูลเขียว โรงเรียนวัชรวิทยา

Read more

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนวัชรวิทยา เปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดย ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา กล่าวต้อนรับนักเรียนในวันเปิดเทอมเรียนวันแรก พร้อมกับ แนะนำครูใหม่ปีการศึกษานี้ด้วย พร้อมทั้งคณะผู้บริหารโรงเรียนวัชรวิทยา เดินเยี่ยมชมการเรียนการสอนของคณะครู ในวันเปิดเทอมวันแรกอีกด้วย พร้อมรับฟังปัญหาในวันเปิดเทอมวันแรก

Read more

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา พร้อมด้วยคณะทำงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดประชุมทบทวนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา

Read more

ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมแด่ลูกด้วยรัก “สานรักบ้าน และโรงเรียน” รุ่นที่ 1 (ห้อง ม.1/1,1/2,1/3)วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 รุ่นที่ 2 (ห้อง ม.1/4,1/5,1/6) วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 และ รุ่นที่ 3 (ห้อง ม.1/7,1/8,1/9) วันที่ 6 พฤษภาคม 2565เพื่อสร้างความรักนักเรียน ครอบครัว และโรงเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 1 ปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา

Read more

โรงเรียนวัชรวิทยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ และปรับสภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในการนี้ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา เป็นประธานในพิธีกล่าวต้อนรับนักเรียน เข้าสู่รั้ว ฟ้า-ชมพู ในวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา

Read more

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ โรงเรียนวัชรวิทยา ต้อนรับนายสุรสิทธิ์ เกษประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้ทรงคุณวุฒิ และดร.ไพชยนต์ ศรีม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการการประเมินสัมฤทธิผล ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๑ ของ นายกิตติศักดิ์ ศรีพารา รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา ณ ห้องเรียนรู้ไร้พรมแดน

Read more

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ โรงเรียนวัชรวิทยา ได้จัดการประเมินออย่างเข้ม ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัชรวิทยา ครั้งที่ ๓ ได้รับเกียรติจาก ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา เป็นประธานในการประเมิน พร้อมด้วย คุณอนุพงษ์ เรืองชัยศิวเวท ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะครูพี่เลี้ยง ร่วมประเมินอย่างเข้มฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วยของ นางสาวธีราพร กำแพงแก้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ นางสาวรัชฎาภรณ์ คำเมฆ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และนางสาวอังคนา บดีรัฐ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องเรียนรู้ไร้พรมแดน โรงเรียนวัชรวิทยา

Read more