วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ให้การต้อนรับ ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีในการเปิดกิจกรรมการนำเสนอผลงานนักเรียน และนวัตกรรมนักเรียน ปีการศึกษา๒๕๖๔-๒๕๖๕ ณ หอประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา

Read more

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา มอบให้นายกิตติศักดิ์ ศรีพารา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมสานสัมพันธ์ ม.๑/๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ณ ห้องประชุมพูลเขียว โรงเรียวัชรวิทยา

Read more

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา มอบหมายให้นางดวงดาว บดีรัฐ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน เป็นประธานเปิดงานค่ายพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ณ ห้องมัลติมีเดีย อาคารเรียน ๔ โรงเรียนวัชรวิทยา

Read more

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมเปิดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ๒๕๖๕ จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดฐานให้นักเรียนเรียนรู้จำนวน ๗ ฐาน ภายในงาน ณ หอประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา

Read more

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา มอบหมายให้ รองฯ กิตติศักดิ์ ศรีพารา และรองฯ ธิติพงศ์ สระทอง พร้อมด้วยคณะครู และตัวแทนนักเรียน ได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยริมปิง จังหวัดกำแพงเพชร

Read more

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ ลานเสาธงโรงเรียนวัชรวิทยา

Read more

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ครูอรษา อภิรมย์วิไลชัย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมการทอดสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ให้กับนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมในการทดสอบ ณ หอประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา

Read more

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ทีมนักกีฬากรีฑา รุ่น ๑๘ ปีหญิง นำโดย ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน การแข่งขันกีฬานักเรียน-นักศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี ๒๕๖๕ ชนิดกีฬากรีฑา รุ่น ๑๘ ปีหญิง ประเภทวิ่งผลัดระยะ ๔ X๑๐๐ เมตร รอบชิงชนะเลิศ ชนะเลิศอันดับ ๒

Read more

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ทีมนักกีฬาฟุตซอล รุ่น ๑๘ ปี ทีมชาย นำโดย ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน การแข่งขันกีฬานักเรียน-นักศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี ๒๕๖๕

ชนิดกีฬาฟุตซอล รุ่น

Read more

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายเพื่อนที่ปรึกษา YC เพื่อเป็นการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษา ช่วยเหลือเพื่อน ณ หอประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา

Read more