ประกาศเลขประจำตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2565

ประกาศเลขประจำตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 แยกตามห้องเรียน ท่านสามารถคลิกเพื่อดูไฟล์ของแต่ละห้องเรียนได้จากลิงก์ด้านล่าง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 แก้ไขล่าสุดเมื่อ 10 เม.ย. 2565 เวลา 17.58 น.

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9 แก้ไขล่าสุดเมื่อ 10 เม.ย. 2565 เวลา 17.58 น.

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7