โรงเรียนวัชรวิทยา

ข่าวสาร/กิจกรรม

ข่าวสาร/กิจกรรมของโรงเรียน

ข่าวสาร/กิจกรรม

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนวัชรวิทยา นำโดย ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานนักเรียนโรงเรียนวัชรวิทยา ปี ๒๕๖๕-๒๕๖๖ Wr Innovation @ open house 45th Anniversary Watcharawittaya School ในการนี้ได้ตอนรับ นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร และคณะผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดมัธยมศึกษากำแพงเพชร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและเยี่ยมชมนิทรรศการของนักเรียน ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ณ โรงเรียนวัชรวิทยา

Read More
ข่าวสาร/กิจกรรม

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา มอบหมายคณะผู้บริหาร ตัวแทนครูโรงเรียนวัชรวิทยา นำเทียนจำนำพรรษาไปถวาย ณ วัดคูยาง

Read More
ข่าวสาร/กิจกรรม

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ หอประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา

Read More
ข่าวสาร/กิจกรรม

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมกิจกรรม “โครงการส่งเสริมคุณธรรมในสถานศึกษา” และเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา จัดโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัชรวิทยา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้พุทธพิธี และส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสที่จะได้เข้าวัด ทำบุญ ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา ณ หอประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา

Read More
ข่าวสาร/กิจกรรม

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนวัชรวิทยา จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๕ ปี โรงเรียนวัชรวิทยา ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ นายสุรสิทธิ์ เกษประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร และดร.อุดม อินทา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน คณะครูอาวุโส คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนวัชรวิทยา ณ โรงเรียนวัชรวิทยา

Read More
ข่าวสาร/กิจกรรม

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู่อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวัชรวิทยา ที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘ “นครสวรรค์เกมส์” และ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือก ภาค ๕ ครั้งที่ ๔๘ “กำแพงเพชรเกมส์” ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนวัชรวิทยา

Read More
ข่าวสาร/กิจกรรม

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนวัชรวิทยา นำโดย ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครอง ตัวแทนนักเรียน ที่ดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อประเมินขอรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในการนี้ ต้อนรับนายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้การเยี่ยมชมนิทรรศการของโรงเรียนวัชรวิทยา และต้อนรับ นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ร่วมให้กำลังใจในการร่วมจัดนิทรรศการ ในครั้งนี้ ณ หอประชุม โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม จังหวัดพิจิตร

Read More
ข่าวสาร/กิจกรรม

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้รองสุรศักดิ์ โพธิ์บัลลังค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา ร่วมเปิดค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ค่าย ๑ และค่าย ๕ ของโครงการห้องเรียนพิเศษทางวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. ณ ห้องประชุมพูลเขียว โรงเรียนวัชรวิทยา

Read More
ข่าวสาร/กิจกรรม

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา มอบหมายให้ รองธิติพงศ์ สระทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นายแสงทอง น้อยเกิด และนายดำรงศักดิ์ หัสรังษี นำตัวแทนลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนวัชรวิทยา เข้าร่วมประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกำแพงเพชร ริมปิง

Read More
ข่าวสาร/กิจกรรม

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา เป็นประธานการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๖ มีคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร และนักเรียน เข้าร่วม กิจกรรมภายในงาน มีการอ่านสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้าน​ยาเสพติด​โลก​ ประจำปี​ ๒๕๖๖​ และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนแกนนำห้องเรียนสีขาว และชมรม To Be Number One ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง

Read More