การอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนแกนนำ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ เมื่อวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมไร้พรมแดน โรงเรียนวัชรวิทยา

การอบรมเชิงปฏิบัติกา

Read more

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ดร.ไพชยนต์ ศรีม่วง ผ

Read more