โรงเรียนวัชรวิทยา จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ฟ้า-ชมพูเกมส์ ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2563 เพื่อสร้างความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัชรวิทยา

Read more

การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2563 ระดับจังหวัด นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.ไพชยนต์ ศรีม่วง คณะครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง ณ หอประชุมโรงเรียนวัชรวิทยาในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนวัชรวิทยา

Read more

โครงการพิเศษ สองภาษา ได้จัดกิจกรรมHalloween เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักประวัติของวันHalloween ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2563ณ ห้องพูลเขียว โรงเรียนวัชรวิทยา

Read more

ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดกิจกรรมปิดกองลูกเสือเนตรนารี ประจำปีการศึกษาที่ 1/2563 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ โดมสนามบาส โรงเรียนวัชรวิทยา

Read more

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา แสดงความยินดีกับ เด็กหญิงกานต์พิชชา รามบุตรที่ได้รับรางวัลการแข่งขันว่ายน้ำ และเด็กหญิงเบ็ญญ์ญาณ์พัช คุ้มสุวรรณ์ ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันเทควันโด

Read more