วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ หอประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา

Read more

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนวัชรวิทยา นำโดย ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา จัดการประชุมกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เพื่อปรึกษาหารือ และร่วมแสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆ ตามวาระการประชุม ณ ห้องประชุมพูลเขียว โรงเรียนวัชรวิทยา

Read more

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา มอบหมายให้ รองสุรศักดิ์ โพธิ์บัลลังค์ รองกิตติศักดิ์ ศรีพารา และรองธิติพงศ์ สระทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ร่วมถวายพวงมาลาน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ โดยมี นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร

Read more

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา พร้อมด้วย คณะครู เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี และรับชม การแสดงบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ “ส่งเพลงถึงพ่อ” โดยวงซิมโฟนิค ออร์เคสตร้า (Symphonic Orchestra) นักเรียน นักศึกษา และเยาวชนในจังหวัดกำแพงเพชร ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยาน จังหวัดกำแพงเพชร

Read more

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จัดประชุมครูประจำเดือน ครั้งที่ ๘ / ๒๕๖๕ และให้การต้อนรับ นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ร่วมพบเพื่อนครูโรงเรียนวัชรวิทยา ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา

Read more

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนวัชรวิทยา ให้การต้อนรับพันเอก ดร. รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ ผบ.ป.พัน.4 เดินทางเป็นประธานพิธีไหว้ครู นักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จัดโดยกลุ่มศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนวัชรวิทยา ร่วมกับศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๓๐ ณ สนามกีฬาโรงยิม๑๐๐๐ ที่นั่ง ริมปิง

Read more

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ โพธิ์บัลลังค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมเปิดกิจกรรมenglish camp 2022 ห้องเรียนโครงการสองภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ณ โรงแรมแกรนด์จอมเทียนพาเลช จังหวัด ชลบุรี

Read more

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โรงเรียนวัชรวิทยา นำโดย ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู จัดกิจกรรมเฟื่องฟ้าราตรีกษีณาลัย ๒๕๖๕ ให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ครูพิศาล คชฤทธิ์ และ ครูนิสรา วงษ์บุญมาก ณ หอประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา

Read more

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา เป็นประธานเปิดงานค่ายพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ๖ ได้รับเกียรติวิทยากรครูอุ๋ย คณิตศาสตร์ มาเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย TCAS TGAT TPAT วิชาสามัญ, ติวเนื้อหา ม.ปลาย แบบเข้มข้น ณ ห้องประชุมพูลเขียว โรงเรียนวัชรวิทยา

Read more

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา ให้การต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประกอบด้วย ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ผอ.อำนวย อภิชาติตรากูล ผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม คุณสาโรช ไพบูลย์วุฒิโชค และคุณธราภรณ์ สีม่วง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ณ หอประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา

Read more