ขอแสดงความยินดีตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวัชรวิทยา เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดวงสตริงงานKPT OPEN HOUSE วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร และได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันในครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

Read more

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวัชรวิทยา เข้าร่วมการแข่งขัน ESPORT GAMING ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

Read more

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา ร่วมแสดงความยินดีกับายเตชิต วงษ์กิติ และนายพีระศุภ เลิศไผ่รอด ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขัน PTTEP English Quiz 2022 ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา จัดโดยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม ร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Read more

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดร.พัฒนา ทรปงะดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียน ร่วมเปิดค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ โดย โครงการภาษาจีนจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนโปรแกรมศิลป์ภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และ ๖ ณ ห้องประชุมพูลเขียว

Read more

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน เดินทางเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการขยายแนวคิดวิศวกรสังคมสู่แกนนำนักเรียน ในโรงเรียน โดยร่วมกับคณาจารย์ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมเป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรม

Read more

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน เดินทางเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมเดินทางไกลและทดสอบวิชาพิเศษ ลูกเสือเนตรนารี ม.๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

Read more

โรงเรียนวัชรวิทยาขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูโรงเรียนวัชรวิทยาที่ได้รับรางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2566

Read more

วันที่ ๓๑ มกราคม – ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา ร่วมให้กำลังใจกับนักเรียนตัวแทนโรงเรียนวัชรวิทยา ที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน

Read more

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวัชรวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประกวดวงดนตรีสตริงคอมโบ ในชื่อทีม Go on Band เนื่องในงานครบรอบ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เนื่องในงานครบรอบ 50 ปี KPRU สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

Read more