รองฯ กิตติศักดิ์ ศรีพารารองผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดพิธีเปิดกองลูกเสือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ณ บริเวณสนามบาสเกตบอล

Read more

ผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดพิธีเปิดกองลูกเสือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 18 พฤษภาคม 2565ณ บริเวณสนามบาสเกตบอล

Read more

รองฯ สุรศักดิ์ โพธิ์บัลลังค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จัดพิธีเปิดกองลูกเสือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 บริเวณสนามบาสเกตบอล

Read more

ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมแด่ลูกด้วยรัก “สานรักบ้าน และโรงเรียน” รุ่นที่ 1 (ห้อง ม.1/1,1/2,1/3)วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 รุ่นที่ 2 (ห้อง ม.1/4,1/5,1/6) วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 และ รุ่นที่ 3 (ห้อง ม.1/7,1/8,1/9) วันที่ 6 พฤษภาคม 2565เพื่อสร้างความรักนักเรียน ครอบครัว และโรงเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 1 ปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา

Read more

โรงเรียนวัชรวิทยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ และปรับสภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในการนี้ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา เป็นประธานในพิธีกล่าวต้อนรับนักเรียน เข้าสู่รั้ว ฟ้า-ชมพู ในวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา

Read more