วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ โรงเรียนวัชรวิทยา นำโดย ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนวัชรวิทยา ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ บริเวณลานหน้าเสาธง โรงเรียนวัชรวิทยา

Read more

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนวัชรวิทยา ได้รับคัดเลือกเป็นสนามการแข่งขันกีฬาคาราเต้ ในกำแพงเพชรเกมส์ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค ๕ ครั้งที่ ๔๘ ได้รับเกียรติจาก นายสันติ ทวดเสนา เลขาธิการสมาคมกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีในการเปิดการแข่งขัน และรับฟังคำกล่าวรายงาน จาก ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา และหัวหน้าคณะกรรมการการจัดการแข่งขัน ณ หอประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา

Read more

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนวัชรวิทยา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพื่อพัฒนาศักยภาพครู ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม และรับฟังคำกล่าวรายงานจาก ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา ณ ห้องประชุมพูลเขียว โรงเรียนวัชรวิทยา

Read more

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนวัชรวิทยา นำโดย ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครูที่ปรึกษาจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปลายภาคภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ หอประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา

Read more

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ คณะครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จัดกิจกรรมค่ายยุวชน คนคุณธรรม ในการนี้ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ณ ห้องประชุมพูลเขียว โรงเรียนวัชรวิทยา

Read more

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวัชรวิทยา เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากำแพงเพชรเกมส์ ครั้งที่ ๔๘ ณ สนามกีฬา อบจ.กำแงเพชร ริมปิง

Read more

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัชรวิทยา ร่วมแสดงความยินดีกับ Ms. Josephine Astoria Jensen นักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการ AFS และ Mr. Jorge Garcia Alfanso นักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการ Rotary ที่จะเดินทางกลับประเทศ อเมริกา และ สเปน เนื่องจากสิ้นสุดโครงการแลกเปลี่ยน ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนวัชรวิทยา

Read more

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา มอบหมายให้ นายธิติพงศ์ สระทอง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนวัชรวิทยา เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมแด่ลูกด้วยรัก “สานรักบ้าน และโรงเรียน” รุ่นที่ ๓ (ห้อง ม.๑/๕,๑/๖,๑/๗) เพื่อสร้างความรักนักเรียน ครอบครัว และโรงเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ หอประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา

Read more

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกกรรมแด่ลูกด้วยรัก “สานรักบ้าน และโรงเรียน” รุ่นที่ ๒ (ห้อง ม.๑/๓,๑/๔,๑/๙) เพื่อสร้างความรักนักเรียน ครอบครัว และโรงเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ หอประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา

Read more

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนวัชรวิทยา จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ตลอดจนการปรับสภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในการนี้ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา แจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ ภายในโรงเรียนให้กับผู้ปกครองที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา

Read more