โรงเรียนวัชรวิทยา

Author: Sathit Admin

ข่าวสาร/กิจกรรม

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ นายธิติพงศ์ สระทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมเป็นประธานปิดกองลูกเสือ เนตรนารี พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จัดกิจกรรมปิดกองลูกเสือเนตรนารี ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๕ ณ สนามบาสเกตบอล โรงเรียนวัชรวิทยา

Read More
ข่าวสาร/กิจกรรม

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา ให้การต้อนรับ ดร.ไพชยนต์ ศรีม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม และนายยศพล โพทอง ครูชำนาญการพิเศษ ในการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขอให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยชำนาญการ นางสาวอุษา บัวบาน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัชรวิทยา ณ ห้องศูนย์สื่อ และนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา

Read More
ข่าวสาร/กิจกรรม

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมต้อนรับMs. Josephine Astoria Jensen ชื่อภาษาไทย นางสาวดลรดา สุขสวัสดิ์ หรือปลายฟ้า นักเรียนแลกเปลี่ยนทุนรัฐบาลอเมริกัน โครงการ YES ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง

Read More
ข่าวสาร/กิจกรรม

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการ เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 13 The 13th Northern English Medium Instruction Programmes Open House 2022 Be Smart, Be Focused, Be Better Together และ ร่วมให้กำลังใจนักเรียน และครูฝึกซ้อม โครงการห้องเรียนพิเศษสองภาษา (English Program) ในการเข้าร่วมการแข่งขัน ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่

Read More
ข่าวสาร/กิจกรรม

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ โรงเรียนวัชรวิทยา ต้อนรับนายสุรสิทธิ์ เกษประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้ทรงคุณวุฒิ และดร.ไพชยนต์ ศรีม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการการประเมินสัมฤทธิผล ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ ของ นายกิตติศักดิ์ ศรีพารา รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา ในครั้งนี้ ณ ห้องศูนย์สื่อและนวัตกรรมเทคโนโลยี

Read More
ข่าวสาร/กิจกรรม

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๕ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมต้อนรับ ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กำแพงเพชร เดินทางเป็นประธาน การเปิดกิจกรรมนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ด้านการจัดการเรียนการสอน (Symposium) และการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ณ หอประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา

Read More
ข่าวสาร/กิจกรรม

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นำนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการเด็กไทยว่ายน้ำได้ ปี ๒๕๖๕ จัดโดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร ณ สระว่ายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

Read More
ข่าวสาร/กิจกรรม

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนชมการแสดงจาก ทีมงานฅนทำคนดู ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ โดยแบ่งการรับชม ม.๑-๒ เรื่อง พระไชยสุริยา ม.๓-๔ อิเหนาตอนศึกกะหมังกุหนิง และ ม.๕-๖ ขุนช้างขุนแผนตอนขุนช้างถวายฎีกา ณ หอประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา

Read More
ข่าวสาร/กิจกรรม

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมแสดงความยินกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี๒๕๖๕ ณ บริเวณลานกิจกรรมเสาธง

Read More