โรงเรียนวัชรวิทยา
ประชาสัมพันธ์

การประกวดคลิปสั้น ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok ในโอกาสครบรอบ 45 ปี โรงเรียนวัชรวิทยา

งานภาคีเครือข่ายและความสัมพันธ์ชุมชน กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนวัชรวิทยาเปิดรับสมัครผู้เข้าประกวดคลิปสั้น ผ่านแพลทฟอร์ม TikTok ให้นักเรียนวัชรวิทยาปัจจุบันและศิษย์เก่าร่วมแสดงออก ผ่านคลิปสั้น TikTok ในหัวข้อ “ที่สุดของวัชรวิทยาในโอกาสครบรอบ 45 ปี”
โดยการประกวดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
นักเรียนปัจจุบันของโรงเรียนวัชรวิทยา
ศิษย์เก่าโรงเรียนวัชรวิทยา
รางวัลชนะเลิศ 1,500 บาท และเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 1,000 บาท และเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 500 บาท และเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย 3 รางวัล รางวัลละ 300 บาท และเกียรติบัตร
รางวัล Popular Vote 1,200 บาท

หลักเกณฑ์การประกวดคลิปสั้น ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok ที่สุดของวัชรวิทยาในโอกาสครบรอบ 45 ปี

 1. เงื่อนไขทางเทคนิค
  1) ผู้ส่งผลงานมีสิทธิ์ส่งคลิปสั้นเข้าประกวดได้ในประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น โดยสามารถส่ง
  ได้ทั้งในนามบุคคล และในนามทีม
  ในกรณีส่งในนำนามทีม : 1 ทีม ประกอบด้วยสมาชิกไม่เกิน 3 คน (กรอกแบบฟอร์มการสมัครด้วยชื่อทีม พร้อมชื่อสมาชิก)
  2) กำหนดให้ 1 บัญชีผู้ใช้งาน สามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน 2 ผลงาน และมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น (เว้นแต่รางวัล Popular Vote ซ้ำได้) 1 คลิปใช้เวลาไม่เกิน 1 นาที
  3) สามารถใช้เทคนิคการตกแต่งคลิปได้ รวมถึงการใส่ Effect ที่มีอยู่ในแพลทฟอร์ม TikTok
  4) คลิปสั้นที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นคลิปที่ถ่ายด้วยตนเอง และไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดผลงานผู้อื่น รวมถึงประเด็นเรื่องผู้ถูกถ่ายคลิป (Subject) ต้องได้รับความยินยอมในการถูกถ่ายทำคลิปสั้น รวมถึงยินยอมให้เผยแพร่ได้ หากพบว่ามีการร้องเรียนหรือพิสูจน์ได้ภายหลังว่าคลิปสั้นที่ส่งเข้าประกวด มิใช่ของผู้ส่งผลงาน หรือเรียกร้องเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมการละเมิดสิทธิ ผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการจะเรียกรางวัล ที่ได้รับไปแล้ว กลับคืนหรือตัดสิทธิ์ รวมทั้งจะไม่รับผิดชอบความเสียที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใด ๆ หรือหากมี
  การดำเนินการทางกฎหมายที่เกิดจากการละเมิดลิขสิทธิ์ทางผู้ส่งเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบกับการกระทำดังกล่าว
  5) ผู้ส่งคลิปสั้นเข้าประกวดต้องเก็บคลิปต้นฉบับไว้ ในกรณีที่คณะกรรมการตัดสิน มีข้อสงสัยสามารถเรียกให้ผู้เข้าร่วมประกวดแสดงคลิปต้นฉบับได้
  6) หากปรากฏว่าคลิปสั้นของผู้เข้าประกวดไม่เป็นไปตามกติกาที่กำหนด คณะกรรมการมีอำนาจในการตัดสิทธิ์คลิปสั้นนั้น และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
  7) โรงเรียนวัชรวิทยาขอนำผลงานของผู้ผ่านเข้ารอบและได้รับรางวัลไปใช้ในการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ของโรงเรียนโดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของผลงาน และไม่จำเป็นต้องแจ้งให้เจ้าของผลงานทราบ
  8) การประกวดครั้งนี้ผู้เข้าร่วมการประกวดยินยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่ได้แนบไว้ในใบสมัครแล้ว
  9) การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
  กำหนดส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม – 30 เมษายน 2566
 2. เกณฑ์การตัดสิน
  เกณฑ์การพิจารณา รวม 100 คะแนน รายละเอียดดังนี้
  ● สื่อสารตรงกับหัวข้อการประกวด “ที่สุดของวัชรวิทยาในโอกาสครบรอบ 45 ปี”10 คะแนน
  ● Positive Content (50 คะแนน)
  ○ วิธีการสื่อสาร รูปแบบการนำเสนอ 10 คะแนน
  ○ ตรงกลุ่มเป้าหมาย 10 คะแนน
  ○ สื่อสารได้ชัดเจน เข้าใจได้ 10 คะแนน
  ○ ความสนุกสนาน ความน่าสนใจ 10 คะแนน
  ○ การเลือกประเด็นที่ใช้สื่อสาร 10 คะแนน
  ● ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน
  ● องค์ประกอบทางศิลปะ และเทคนิคการถ่ายทำ 10 คะแนน
  ● สร้างความรักและความภูมิใจในสถาบัน 10 คะแนน
  กรณีรางวัลความพึงพอใจผลงานของประชาชนทั่วไป (Popular Vote) พิจารณาจากผลรวมยอดการ
  กดไลค์ในแพลตฟอร์ม TikTok ผ่านช่องทางการเผยแพร่ แอคเคาท์ของผู้ส่งเข้าประกวด
  ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ
  ประชาสัมพันธ์โครงการและเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 15 – 20 มีนาคม 2566
  คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงาน เดือนพฤษภาคม 2566
  ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล เดือนพฤษภาคม 2566

  คลิกที่นี่เพื่อส่งผลงาน

  คลิกที่นี่เพื่อชมผลงาน/โหวต

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *