วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนวัชรวิทยา นำโดย ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา จัดการประชุมกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพื่อปรึกษาหารือ และร่วมแสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆ ตามวาระการประชุม ณ ห้องหอโรงเรียนวัชรวิทยา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น