วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ งานหลักสูตร กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวัชรวิทยา จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และทบทวนระบบบริหารงาการ ปี ๒๕๖๔ กล่าวรายงานโดย รองฯ สุรศักดิ์ โพธิ์บัลลังค์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ และกล่าวเปิดงาน โดย ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา และได้รับเกียรติจาก ดร.ไพรินทร์ เหมบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ณ หอประชุม โรงเรียนวัชรวิทยา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น