วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โรงเรียนวัชรวิทยา นำโดย ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ สนามสอบโรงเรียนวัชรวิทยา รับการตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ นำโดยนายธนกร ฟักทอง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยนางสาวฐานิตา แก้วศรี ศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ได้ทำการตรวจความเรียบร้อยของชุดข้อสอบ และตรวจเยี่ยมห้องสอบให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น