วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โรงเรียนวัชรวิทยา จัดจุดตรวจ ATK ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้กับนักเรียนฟรี เพื่อเตรียมตัวเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ผลการตรวจนักเรียนทั้งหมด ๒๔๖ คน พบเชื้อเป็นลบทั้งหมด ณ โรงเรียนวัชรวิทยา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น