โรงเรียนวัชรวิทยา
ข่าวสาร/กิจกรรม

ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี (TOP TEN) เพื่อส่งเสริมนักเรียนเรียนดี ตามโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนมาตรฐานสากล ตลอดจนเป็นการเสริมแรงให้นักเรียนมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการเรียน โดยจัดกิจกรรมยกย่อง ชมเชย ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชุมชน สังคม และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี 10 อันดับแรก เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนวัชรวิทยา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *