งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา โรงเรียนวัชรวิทยา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบทเรียน E-Learning ด้วยระบบการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายMoodle ให้กับครูและบุคลากรในโรงเรียน ในวันที่ 6 มีนาคม 2564 ณ ห้องมัลติมีเดีย โรงเรียนวัชรวิทยา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น