โรงเรียนวัชรวิทยา

ติดต่อเรา

โรงเรียนวัชรวิทยา
เลขที่ 93 ถนนเทศบาล 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-711901
เว็บไซต์ https://www.wr.ac.th/