• arai1.jpg
  • arai2.jpg
  • arai3.jpg
  • arai4.jpg
 

 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

ดร.ไพชยนต์ ศรีม่วง

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา

 

นายวิเชียร  ยอดนิล

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

 

 

นายประหยัด  สิริกรรณะ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

 

 

 

นายชิตพล  เพชรวารี

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Copyright © 2019 Watcharawittaya School. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates