• arai1.jpg
  • arai2.jpg
  • arai3.jpg
 

 

Display # 
Title Author Hits
กิจกรรมค่ายค่านิยม 12 ประการ ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกาษาปีที่ 2 โรงเรียนวัชรวิทยา Written by surasak 383
ประกาศผลการสอบแข่งขันโครงการวัชรวิทยา Pre-M.1 & M.4 ประจำปีการศึกษา 2561 Written by surasak 5945
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและเลขที่ห้องสอบตามโครงการวัชรวิทยา Pre-M.1 & M.4 ปีการศึกษา 2561 Written by surasak 3990
ภาพบรรยากาศกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและทดสอบวิชาพิเศษ ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 Written by Super User 959
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและทดสอบวิชาพิเศษ ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 Written by surasak 521
สร้างสรรค์ความดี 40 ปี วัชรวิทยา Written by Srisakul 505
โครงการวัชรวิทยา Pre – M.๑ & M.๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ Written by surasak 3448
ประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding) ก่อสร้างโรงอาหารหอประชุม Written by surasak 1015
ตารางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 Written by surasak 3327
โรงเรียนวัชรวิทยา ร่วมบริจาคโลหิตแก่เหล่ากาชาดจังหวัดแพงเพชร Written by surasak 541
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โรงเรียนวัชรวิทยา ปีการศึกษา 2560 Written by surasak 1029
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรอกข้อมูลผู้ปกครองเพื่อลงทะเบียนใช้งานระบบ 21ess.net Written by surasak 1725
กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง Written by surasak 874
โรงเรียนวัชรวิทยา จัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช Written by surasak 555
การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2560 Written by surasak 517
โรงเรียนวัชรวิทยาได้มอบเข็มและเกียรติบัตรเกียรติบัตร แก่นักเรียนผู้มีความเพียร ประจำปีการศึกษา 2559 Written by surasak 760
คณะครูโรงเรียนสลกบาตรวิทยา ศึกษาดูงานงานแผนงานโรงเรียนวัชรวิทยา Written by surasak 718
รายงานการพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2559-2560 Written by surasak 799
กิจกรรม พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง Written by surasak 620
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย Written by Super User 14460
ประกาศ หลักเกณฑ์ และแนวทางการประเมินนักเรียนรางวัล“คนดีศรีวัชรวิทยา” Written by surasak 920
ตารางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Written by surasak 5885
ประกาศเลขประจำตัวนักเรียน ชั้นมััธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560 Written by surasak 3402
ประกาศผลการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2560 Written by surasak 3751
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2560 Written by surasak 2420
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ (ความสามารถพิเศษทางวิชาการ) ปีการศึกษา 2560 Written by surasak 3152
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ (ความสามารถพิเศษทางวิชาการ) ปีการศึกษา 2560 Written by surasak 1884
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควต้า (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2560 Written by surasak 1206
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2560 Written by surasak 5820
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2560 Written by surasak 2152

Subcategories

 
Copyright © 2019 Watcharawittaya School. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates