• arai1.jpg
  • arai2.jpg
  • arai3.jpg
 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

Display # 
Title Author Hits
ตารางเรียนเสริมความรู้ช่วงปิดภาคเรียนปี 2556 Written by surasak 2097
โรงเรียนวัชรวิทยา จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการ ด้านการทำวิจัย Written by surasak 1423
พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ Written by surasak 1866
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม. 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2556 Written by surasak 5288
นักเรียนชั้น ม. 6 ปีการศึกษา 2555 เข้ารับฟังปัจฉิมโอวาท จากผู้อำนวยการโรงเรียน Written by surasak 6055
ภาพกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม. 6 ปีการศึกษา 2555 ชุดที่ 2 Written by surasak 3383
ภาพกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 Written by surasak 10835
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ Written by surasak 3893
นักเรียนโรงเรียนวัชรวิทยา เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62 Written by surasak 1696
งานส่งเสริมประชาธิปไตยนักเรียน จัดกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 Written by surasak 2215
โรงเรียนวัชรวิทยาเปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ Written by surasak 5947
โรงเรียนวัชรวิทยา ร่วมจัดนิทรรศการพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพฯ Written by surasak 5194
ครูโรงเรียนวัชรวิทยา รับรางวัลหนี่งแสนครูดี ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวน 17 คน Written by surasak 1794
งานโครงการภาษาจีน จัดกิจกรรมวัฒนธรรมจีน ณ หอประชุมโรงเรียน Written by surasak 3587
กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2556 Written by surasak 3366
รายชื่อผู้เข้าสอบและห้องสอบ O-NET ม. 6 ของนักเรียน ร.ร. วัชรวิทยา Written by surasak 2111
นักเรียนชั้น ม. 4 เข้าอบรมโครงการขับขี่ปลอดภัย Written by surasak 1407
กิจกรรมสานสายใยรักบ้านและโรงเรียน ม.1/1 Written by Super User 2903
คณะครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน Written by surasak 1697
ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร่วมกิจกรรมเดินทางไกล Written by surasak 1696
ผอ. จำนง อินทพงษ์ เข้าร่วมประชุมสัมนา การสอนภาษาจีน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน Written by surasak 1484
ผอ. จำนง อินทพงษ์ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการรูปแบบบริหารและการจัดหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ Written by surasak 1270

Subcategories

 
Copyright © 2018 Watcharawittaya School. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates