• arai1.jpg
  • arai2.jpg
  • arai3.jpg
 

Display # 
Title Author Hits
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม. 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2556 Written by surasak 5263
นักเรียนชั้น ม. 6 ปีการศึกษา 2555 เข้ารับฟังปัจฉิมโอวาท จากผู้อำนวยการโรงเรียน Written by surasak 5998
ภาพกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม. 6 ปีการศึกษา 2555 ชุดที่ 2 Written by surasak 3360
ภาพกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 Written by surasak 10672
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ Written by surasak 3854
นักเรียนโรงเรียนวัชรวิทยา เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62 Written by surasak 1676
งานส่งเสริมประชาธิปไตยนักเรียน จัดกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 Written by surasak 2190
โรงเรียนวัชรวิทยาเปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ Written by surasak 5902
โรงเรียนวัชรวิทยา ร่วมจัดนิทรรศการพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพฯ Written by surasak 5134
ครูโรงเรียนวัชรวิทยา รับรางวัลหนี่งแสนครูดี ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวน 17 คน Written by surasak 1763
งานโครงการภาษาจีน จัดกิจกรรมวัฒนธรรมจีน ณ หอประชุมโรงเรียน Written by surasak 3488
กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2556 Written by surasak 3317
รายชื่อผู้เข้าสอบและห้องสอบ O-NET ม. 6 ของนักเรียน ร.ร. วัชรวิทยา Written by surasak 2089
นักเรียนชั้น ม. 4 เข้าอบรมโครงการขับขี่ปลอดภัย Written by surasak 1389
กิจกรรมสานสายใยรักบ้านและโรงเรียน ม.1/1 Written by Super User 2873
คณะครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน Written by surasak 1672
ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร่วมกิจกรรมเดินทางไกล Written by surasak 1660
ผอ. จำนง อินทพงษ์ เข้าร่วมประชุมสัมนา การสอนภาษาจีน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน Written by surasak 1448
ผอ. จำนง อินทพงษ์ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการรูปแบบบริหารและการจัดหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ Written by surasak 1242

Subcategories

 
Copyright © 2018 Watcharawittaya School. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates