• arai1.jpg
  • banner003.jpg
 
Display # 
Title Author Hits
โครงการอบรมค่านิยม 12 ประการ Written by Srisakul 787
วันสถาปนาลูกเสือไทย Written by Srisakul 568
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด Written by Srisakul 701
กิจกรรมสุนทรภู่ Written by Srisakul 738
การประเมินเพื่อรับรางวัลด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Written by Srisakul 530
การนิเทศติดตามผลการดำเนินงานโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Written by Srisakul 693
พิธีไหว้ครู Written by Srisakul 739
ค่ายวัฒนธรรมไทยจีน Written by Srisakul 725
การอบรบเชิงปฎิบัติการ CEFR Conference สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ Written by surasak 616
ประกาศรายชื่อนักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 Written by surasak 1370
โครงการสานรักบ้านและโรงเรียน กิจกรรมแด่ลูกด้วยรัก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1, 1/3, 1/4 และ 1/5 ปีการศึกษา 2559 Written by surasak 790
ตารางเรียน/สอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 Written by surasak 5368
ประกาศเลขประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2559 Written by surasak 3083
การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานและบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สู่โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในศตวรรษที่ 21 Written by surasak 1519
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ประเภทห้องเรียนปกติ Written by surasak 3983
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2559 Written by surasak 2526
กำหนดนัดหมาย การรายงานตัว / มอบตัว / ประชุมผู้ปกครอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 Written by surasak 2206
ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ประเภทห้องเรียนปกติ (ความสามารถพิเศษทางวิชาการ) Written by surasak 3376
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ (ความสามารถพิเศษทางวิชาการ) ปีการศึกษา 2559 Written by surasak 1590
โรงเรียนวัชรวิทยาเปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 Written by surasak 1072
กำหนดการมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2558 Written by surasak 803
โรงเรียนวัชรวิทยา ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินโรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากล ตามเกณฑ์ OBECQA (รอบสอง) Written by surasak 613
ค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 Written by surasak 727
โรงเรียนวัชรวิทยา จัดกิจกรรม วันตรุษจีน ประจำปี 2559 Written by surasak 688
นักเรียนโรงเรียนวัชรวิทยา ชนะเลิศอันดับ 1 ของประเทศโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่าง สพฐ.กับYFU สหพันธ์รัฐสาธารณรัฐเยอรมัน ประจำปี 2559 Written by surasak 698
ประกาศผลการสอบแข่งขัน โครงการวัชรวิทยา Pre-M1 ปีการศีกษา 2559 Written by surasak 4868
ประกาศผลการสอบแข่งขัน โครงการวัชรวิทยา Pre-M4 ปีการศีกษา 2559 Written by surasak 2032
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ติว O-NET ม.6) ปีการศึกษา 2558 Written by surasak 852
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 Written by surasak 2125
กิจกรรมค่ายพุทธบุตรเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีศีลธรรม จริยธรรมที่ดี ประจำปีการศึกษา 2558 Written by surasak 568

Subcategories

 
Copyright © 2017 Watcharawittaya School. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates