• arai1.jpg
  • arai2.jpg
  • arai3.jpg
 

Display # 
Title Author Hits
ระบบเช็คเวลาการเข้าเรียน Watcharawittaya Student Attendance Check Written by Super User 473
ระเบียบการและกำหนดการสอบโครงการ สอวน. ประจำปีการศึกษา 2561 Written by surasak 1734
แบบสำรวจความคิดเห็นการใช้ผ้าหรือโบว์รัดผมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2561 Written by surasak 455
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 Written by surasak 584
นักเรียนคนเก่ง Written by Srisakul 556
สรุปกิจกรรม ครบรอบ 4 ทศวรรษ วัชรวิทยา Written by Srisakul 678
ตารางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Written by surasak 7324
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมสัมนาทางวิชาการ "๔ ทศวรรษ วัชรวิทยา" Written by surasak 1227
กิจกรรมปรับความรู้พื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ Written by surasak 1817
ประกาศนโยบายโรงเรียนวัชรวิทยาเป็นสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ประจำปีการศึกษา 2560 Written by surasak 843
ประกาศเลขประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561 Written by surasak 3217
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2561 Written by surasak 4179
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2561 Written by surasak 1752
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ (ความสามารถพิเศษทางวิชาการ) ปีการศึกษา 2561 Written by surasak 3101
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ (ความสามารถพิเศษทางวิชาการ) ปีการศึกษา 2561 Written by surasak 1888
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561 Written by surasak 5770
เอกสารขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี Written by surasak 734
สรุปผลการประเมินผลงานวิจัย ปีการศึกษา 2560 Written by surasak 464
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561 Written by surasak 2699
งานประกันคุณภาพ Written by Srisakul 1053
ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561 Written by surasak 5145
ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมค่ายค่านิยม 12 ประการ ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกาษาปีที่ 2 โรงเรียนวัชรวิทยา Written by surasak 563
กิจกรรมค่ายค่านิยม 12 ประการ ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกาษาปีที่ 2 โรงเรียนวัชรวิทยา Written by surasak 345
ประกาศผลการสอบแข่งขันโครงการวัชรวิทยา Pre-M.1 & M.4 ประจำปีการศึกษา 2561 Written by surasak 5676
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและเลขที่ห้องสอบตามโครงการวัชรวิทยา Pre-M.1 & M.4 ปีการศึกษา 2561 Written by surasak 3888
ภาพบรรยากาศกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและทดสอบวิชาพิเศษ ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 Written by Super User 873
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและทดสอบวิชาพิเศษ ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 Written by surasak 470
สร้างสรรค์ความดี 40 ปี วัชรวิทยา Written by Srisakul 467
โครงการวัชรวิทยา Pre – M.๑ & M.๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ Written by surasak 3318
ประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding) ก่อสร้างโรงอาหารหอประชุม Written by surasak 935

Subcategories

 
Copyright © 2019 Watcharawittaya School. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates