• arai1.jpg
  • king10.jpg
 
Display # 
Title Author Hits
พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ Written by surasak 1765
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม. 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2556 Written by surasak 5180
นักเรียนชั้น ม. 6 ปีการศึกษา 2555 เข้ารับฟังปัจฉิมโอวาท จากผู้อำนวยการโรงเรียน Written by surasak 5349
ภาพกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม. 6 ปีการศึกษา 2555 ชุดที่ 2 Written by surasak 3195
ภาพกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 Written by surasak 9699
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ Written by surasak 3701
นักเรียนโรงเรียนวัชรวิทยา เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62 Written by surasak 1551
งานส่งเสริมประชาธิปไตยนักเรียน จัดกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 Written by surasak 2073
โรงเรียนวัชรวิทยาเปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ Written by surasak 5004
โรงเรียนวัชรวิทยา ร่วมจัดนิทรรศการพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพฯ Written by surasak 4822
ครูโรงเรียนวัชรวิทยา รับรางวัลหนี่งแสนครูดี ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวน 17 คน Written by surasak 1596
งานโครงการภาษาจีน จัดกิจกรรมวัฒนธรรมจีน ณ หอประชุมโรงเรียน Written by surasak 2980
กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2556 Written by surasak 2705
รายชื่อผู้เข้าสอบและห้องสอบ O-NET ม. 6 ของนักเรียน ร.ร. วัชรวิทยา Written by surasak 1964
นักเรียนชั้น ม. 4 เข้าอบรมโครงการขับขี่ปลอดภัย Written by surasak 1302
กิจกรรมสานสายใยรักบ้านและโรงเรียน ม.1/1 Written by Super User 2684
คณะครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน Written by surasak 1549
ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร่วมกิจกรรมเดินทางไกล Written by surasak 1536
ผอ. จำนง อินทพงษ์ เข้าร่วมประชุมสัมนา การสอนภาษาจีน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน Written by surasak 1310
ผอ. จำนง อินทพงษ์ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการรูปแบบบริหารและการจัดหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ Written by surasak 1128

Subcategories

 
Copyright © 2017 Watcharawittaya School. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates