• arai1.jpg
  • arai2.jpg
  • arai3.jpg
 

 

Display # 
Title Author Hits
บรรยากาศการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 Written by surasak 955
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 Written by surasak 1063
ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 Written by surasak 3058
บรรยากาศการปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 Written by surasak 2292
บรรยากาศก่อนการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 Written by surasak 2677
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ฝึกภาคสนาม ณ จังหวัดนครสวรรค์ Written by surasak 1737
ผลงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 สอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาปีการศึกษา 2557 Written by surasak 3289
โรงเรียนวัชรวิทยา รับการประเมินโครงการห้องเรียนสีขาว ครั้งที่ 4 Written by surasak 2149
ประกาศ การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 Written by surasak 3055
ประกาศ การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 Written by surasak 4095
โรงเรียนวัชรวิทยา ศึกษาดูงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม Written by surasak 2321
ผลงานนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 63 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ Written by surasak 4631
นักเรียนโรงเรียนวัชรวิทยา เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 63 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ Written by surasak 3893
โรงเรียนวัชรวิทยา ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว Written by surasak 4453
โรงเรียนวัชรวิทยามอบรางวัลพ่อดีเด่น เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2556 Written by surasak 4388
ธนาคารออมสิน และโรงเรียนวัชรวิทยา ร่วมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 5 ธันวาคม 2556 Written by surasak 4217
กิจกรรมถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 5 ธันาวคม 2556 Written by surasak 3856
คณะครูโรงเรียนวัชรวิทยา ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม Written by surasak 4150
กิจกรรม "ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศฟิลิปปินส์" Written by surasak 2359
กิจกรรมสานสัมพันธ์ธนาคารโรงเรียน จังหวัดกำแพงเพชร Written by surasak 2193
สภานักเรียนโรงเรียนวัชรวิทยาเข้าร่วมกิจกรรม Potential Leadership Devel Opment Program 20 Written by surasak 2147
ตารางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 Written by surasak 5227
โรงเรียนวัชรวิทยา ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2556 Written by surasak 1988
พิธีประดับเครื่องหมายนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกหน่วยย่อยโรงเรียนวัชรวิทยา มณฑลทหารบกที่ 31 Written by surasak 2503
โรงเรียนหนองกองพิทยาคม ศึกษาดูงานประกันคุณภาพการศึกษา และงานแผนงานโรงเรียนวัชรวิทยา Written by surasak 1702
ประกาศผลการประเมินกิจกรรมห้องเรียนสีขาว ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 Written by surasak 3441
การประชุมคณะกรรมการประเมินกิจกรรมห้องเรียนสีขาว ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 Written by surasak 1691
พิธีมอบรางวัลการสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ประจำปี 2556 Written by surasak 1295
ภาพบรรยากาศพิธีเปิดอาคารเกียรติยศ และทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา Written by surasak 1535
โรงเรียนวัชรวิทยาจัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาสมทบทุนก่อสร้างอาคารเกียรติยศ Written by surasak 1527

Subcategories

 
Copyright © 2019 Watcharawittaya School. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates