• arai1.jpg
 
Display # 
Title Author Hits
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง สาขา ภาษาจีน Written by surasak 6168
ตารางเรียนเสริมความรู้ช่วงปิดภาคเรียนปี 2556 Written by surasak 1993
โรงเรียนวัชรวิทยา จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการ ด้านการทำวิจัย Written by surasak 1327
พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ Written by surasak 1781
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม. 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2556 Written by surasak 5193
นักเรียนชั้น ม. 6 ปีการศึกษา 2555 เข้ารับฟังปัจฉิมโอวาท จากผู้อำนวยการโรงเรียน Written by surasak 5396
ภาพกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม. 6 ปีการศึกษา 2555 ชุดที่ 2 Written by surasak 3212
ภาพกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 Written by surasak 9758
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ Written by surasak 3714
นักเรียนโรงเรียนวัชรวิทยา เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62 Written by surasak 1564
งานส่งเสริมประชาธิปไตยนักเรียน จัดกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 Written by surasak 2101
โรงเรียนวัชรวิทยาเปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ Written by surasak 5085
โรงเรียนวัชรวิทยา ร่วมจัดนิทรรศการพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพฯ Written by surasak 4889
ครูโรงเรียนวัชรวิทยา รับรางวัลหนี่งแสนครูดี ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวน 17 คน Written by surasak 1627
งานโครงการภาษาจีน จัดกิจกรรมวัฒนธรรมจีน ณ หอประชุมโรงเรียน Written by surasak 3051
กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2556 Written by surasak 2763
รายชื่อผู้เข้าสอบและห้องสอบ O-NET ม. 6 ของนักเรียน ร.ร. วัชรวิทยา Written by surasak 1981
นักเรียนชั้น ม. 4 เข้าอบรมโครงการขับขี่ปลอดภัย Written by surasak 1316
กิจกรรมสานสายใยรักบ้านและโรงเรียน ม.1/1 Written by Super User 2711
คณะครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน Written by surasak 1573
ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร่วมกิจกรรมเดินทางไกล Written by surasak 1550
ผอ. จำนง อินทพงษ์ เข้าร่วมประชุมสัมนา การสอนภาษาจีน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน Written by surasak 1327
ผอ. จำนง อินทพงษ์ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการรูปแบบบริหารและการจัดหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ Written by surasak 1148

Subcategories

 
Copyright © 2017 Watcharawittaya School. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates