• arai1.jpg
 
Display # 
Title Author Hits
โรงเรียนวัชรวิทยา รับการประเมินโครงการห้องเรียนสีขาว ครั้งที่ 4 Written by surasak 1762
ประกาศ การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 Written by surasak 2873
ประกาศ การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 Written by surasak 3896
โรงเรียนวัชรวิทยา ศึกษาดูงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม Written by surasak 2051
ผลงานนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 63 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ Written by surasak 4135
นักเรียนโรงเรียนวัชรวิทยา เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 63 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ Written by surasak 3675
โรงเรียนวัชรวิทยา ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว Written by surasak 4221
โรงเรียนวัชรวิทยามอบรางวัลพ่อดีเด่น เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2556 Written by surasak 4177
ธนาคารออมสิน และโรงเรียนวัชรวิทยา ร่วมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 5 ธันวาคม 2556 Written by surasak 4000
กิจกรรมถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 5 ธันาวคม 2556 Written by surasak 3664
คณะครูโรงเรียนวัชรวิทยา ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม Written by surasak 3920
กิจกรรม "ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศฟิลิปปินส์" Written by surasak 2103
กิจกรรมสานสัมพันธ์ธนาคารโรงเรียน จังหวัดกำแพงเพชร Written by surasak 1974
สภานักเรียนโรงเรียนวัชรวิทยาเข้าร่วมกิจกรรม Potential Leadership Devel Opment Program 20 Written by surasak 1952
ตารางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 Written by surasak 5002
โรงเรียนวัชรวิทยา ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2556 Written by surasak 1753
พิธีประดับเครื่องหมายนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกหน่วยย่อยโรงเรียนวัชรวิทยา มณฑลทหารบกที่ 31 Written by surasak 2165
โรงเรียนหนองกองพิทยาคม ศึกษาดูงานประกันคุณภาพการศึกษา และงานแผนงานโรงเรียนวัชรวิทยา Written by surasak 1331
ประกาศผลการประเมินกิจกรรมห้องเรียนสีขาว ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 Written by surasak 2468
การประชุมคณะกรรมการประเมินกิจกรรมห้องเรียนสีขาว ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 Written by surasak 1389
พิธีมอบรางวัลการสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ประจำปี 2556 Written by surasak 1054
ภาพบรรยากาศพิธีเปิดอาคารเกียรติยศ และทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา Written by surasak 1310
โรงเรียนวัชรวิทยาจัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาสมทบทุนก่อสร้างอาคารเกียรติยศ Written by surasak 1285
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จ.นครสวรรค์ ศึกษาดูงาน YC โรงเรียนวัชรวิทยา Written by surasak 1471
ผู้จัดการสำนักงานบริการลูกค้า กสท. นครสวรรค์ เข้าเยี่ยมโรงเรียนวัชรวิทยา Written by surasak 1103
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2556 Written by surasak 1752
นักเรียนโรงเรียนวัชรวิทยาเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา Written by surasak 1201
การสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ Written by surasak 1591
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ประจำปี 2556 Written by surasak 1324
กิจกรรม Asean Day 2013 Written by surasak 1374

Subcategories

 
Copyright © 2017 Watcharawittaya School. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates