• arai1.jpg
  • arai2.jpg
 

Display # 
Title Author Hits
ประกาศ การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 Written by surasak 2886
ประกาศ การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 Written by surasak 3908
โรงเรียนวัชรวิทยา ศึกษาดูงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม Written by surasak 2066
ผลงานนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 63 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ Written by surasak 4155
นักเรียนโรงเรียนวัชรวิทยา เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 63 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ Written by surasak 3690
โรงเรียนวัชรวิทยา ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว Written by surasak 4234
โรงเรียนวัชรวิทยามอบรางวัลพ่อดีเด่น เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2556 Written by surasak 4191
ธนาคารออมสิน และโรงเรียนวัชรวิทยา ร่วมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 5 ธันวาคม 2556 Written by surasak 4015
กิจกรรมถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 5 ธันาวคม 2556 Written by surasak 3677
คณะครูโรงเรียนวัชรวิทยา ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม Written by surasak 3933
กิจกรรม "ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศฟิลิปปินส์" Written by surasak 2122
กิจกรรมสานสัมพันธ์ธนาคารโรงเรียน จังหวัดกำแพงเพชร Written by surasak 1992
สภานักเรียนโรงเรียนวัชรวิทยาเข้าร่วมกิจกรรม Potential Leadership Devel Opment Program 20 Written by surasak 1966
ตารางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 Written by surasak 5015
โรงเรียนวัชรวิทยา ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2556 Written by surasak 1775
พิธีประดับเครื่องหมายนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกหน่วยย่อยโรงเรียนวัชรวิทยา มณฑลทหารบกที่ 31 Written by surasak 2185
โรงเรียนหนองกองพิทยาคม ศึกษาดูงานประกันคุณภาพการศึกษา และงานแผนงานโรงเรียนวัชรวิทยา Written by surasak 1354
ประกาศผลการประเมินกิจกรรมห้องเรียนสีขาว ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 Written by surasak 2495
การประชุมคณะกรรมการประเมินกิจกรรมห้องเรียนสีขาว ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 Written by surasak 1409
พิธีมอบรางวัลการสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ประจำปี 2556 Written by surasak 1075
ภาพบรรยากาศพิธีเปิดอาคารเกียรติยศ และทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา Written by surasak 1323
โรงเรียนวัชรวิทยาจัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาสมทบทุนก่อสร้างอาคารเกียรติยศ Written by surasak 1310
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จ.นครสวรรค์ ศึกษาดูงาน YC โรงเรียนวัชรวิทยา Written by surasak 1496
ผู้จัดการสำนักงานบริการลูกค้า กสท. นครสวรรค์ เข้าเยี่ยมโรงเรียนวัชรวิทยา Written by surasak 1128
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2556 Written by surasak 1767
นักเรียนโรงเรียนวัชรวิทยาเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา Written by surasak 1214
การสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ Written by surasak 1604
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ประจำปี 2556 Written by surasak 1343
กิจกรรม Asean Day 2013 Written by surasak 1390
นักเรียนโรงเรียนวัชรวิทยา เข้ารับรางวัลงานวันรพี ปี 2556 Written by surasak 1138

Subcategories

 
Copyright © 2017 Watcharawittaya School. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates