• arai1.jpg
  • arai2.jpg
  • arai3.jpg
  • arai4.jpg
 

 

ค่ายพัฒนาทักษะปฏิบัติการฟิสิกส์

ค่ายพัฒนาทักษะทางปฏิบัติการฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 "ค่ายปฏิบัติการบังคับโดรนด้วยแอพลิเคชั่นจากโทรศัพท์มือถือ" วันที่ 7 กันยายน 2562 ณ ห้องพูลเขียว

 

 
Copyright © 2019 Watcharawittaya School. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates