• arai1.jpg
  • arai2.jpg
  • arai3.jpg
  • arai4.jpg
 

 

กิจกรรรมแด่ลูกด้วยรัก สานรักบ้านและโรงเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

กิจกรรรมแด่ลูกด้วยรัก สานรักบ้านและโรงเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

 

งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดกิจกรรรมแด่ลูกด้วยรัก สานรักบ้านและโรงเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา เพื่อให้การสร้างควาสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับผู้ปกครอง และครูที่ปรึกษา ในการร่วมการพัฒนาลูกๆไปสู่ความสำเร็จในด้านการศึกษาต่อไป
 
Copyright © 2019 Watcharawittaya School. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates