• arai1.jpg
  • arai2.jpg
  • arai3.jpg
  • arai4.jpg
 

 

กิจกรรมวันสงกรานต์ โรงเรียนวัชรวิทยา ประจำปี 2562

กิจกรรมวันสงกรานต์ โรงเรียนวัชรวิทยา ประจำปี 2562

 

       สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนวัชรวิทยา จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ โรงเรียนวัชรวิทยา ประจำปี 2562 สรงน้ำพระ "รักษาประเพณี กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ" เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา และบริเวณลานพระพุทธรูปประจำโรงเรียน "พระพุทธวิสุทธิโมลี ศรีวัชรินทร์"

 

 
Copyright © 2019 Watcharawittaya School. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates