• arai1.jpg
  • arai2.jpg
  • arai3.jpg
  • arai4.jpg
 

 

เชิญชวนนักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับโล่ประกาศเกียรติคุณพร้อมเกียรติบัตรและเงินทุนการศึกษา

เชิญชวนนักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับโล่ประกาศเกียรติคุณพร้อมเกียรติบัตรและเงินทุนการศึกษา

 

            เชิญชวนนักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับโล่ประกาศเกียรติคุณพร้อมเกียรติบัตรและเงินทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่สอบแข่งขันได้ลำดับที่ 1 - 30 และ TOP TEN แต่ละวิชา ในโครงการสอบแข่งขัน Pre m.1 & m.4 ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา ในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น.

 
 
Copyright © 2019 Watcharawittaya School. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates