• arai1.jpg
  • arai2.jpg
  • arai3.jpg
  • arai4.jpg
 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Pre M.1 & M.4 ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Pre M.1 & M.4 ปีการศึกษา 2562

 

 

ด้วย โรงเรียนวัชรวิทยาได้จัดทำโครงการวัชรวิทยา Pre – M.1 & M.4 ปีการศึกษา 2562 โดยเปิดรับสมัคร นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ที่สนใจสมัครสอบแข่งขัน ระหว่างวันท่ี 8 – 18 มกราคม 2562 และจะดำเนินการสอบแข่งขันในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562
 ณ สนามสอบโรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร นั้น โรงเรียนจึงขอแจ้งรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธสิ์อบ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

 

ดาวน์โหลดเอกสาร :

 

 1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Pre M.1 ปีการศึกษา 2562

 

 2. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Pre M.4 ปีการศึกษา 2562

 

 
Copyright © 2019 Watcharawittaya School. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates