• arai1.jpg
  • arai2.jpg
  • arai3.jpg
  • arai4.jpg
 

 

กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน

กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีนสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

นายไพชยนต์ ศรีม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีนสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ศิลป์จีน ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 ณห้องพูลเขียว โรงเรียนวัชรวิทยา

 

 
Copyright © 2019 Watcharawittaya School. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates