• arai1.jpg
  • arai2.jpg
  • arai3.jpg
 

นักเรียนโรงเรียนวัชรวิทยา เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62

นักเรียนโรงเรียนวัชรวิทยา เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62

นายจำนง อินทพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วม การแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62 ซึ่งนักเรียนโรงเรียนวัชรวิทยา ได้เป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 3 รายการ เมื่อวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย

 

 

 

  1. การแข่งขัน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  (อันดับที่ 8)  ผู้ควบคุม คือ ครูเพลินใจ ประสารศรี และครูวีรวรรณ ไพสิงห์
  2. การแข่งขัน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน (อันดับที่ 3)   ผู้ควบคุม คือ ครูเพลินใจ ประสารศรี และครูวีรวรรณ ไพสิงห์
  3. การแข่งขัน ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง (อันดับที่ 4)   ผู้ควบคุม คือ ครูภีมพล  เหมภูมิ และครูพรทิพย์ นิลาภรณ์

 

 
Copyright © 2019 Watcharawittaya School. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates