• arai1.jpg
  • arai2.jpg
  • arai3.jpg
  • arai4.jpg
 

 

แบบสำรวจความคิดเห็นการใช้ผ้าหรือโบว์รัดผมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2561

แบบสำรวจความคิดเห็นการใช้ผ้าหรือโบว์รัดผมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2561

 

 

 

 ตามที่ระเบียบการปกครองของโรงเรียนวัชริทยา ฉบับ ปี พ.ศ. 2551 นั้น ที่อนุญาตให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัชรวิทยา สามารถไว้ผมยาวได้แต่ต้องรวบรัดให้เรียบร้อย แต่เนื่องจากนักเรียนแต่ละคนใช้ผ้าหรือโบว์มัดผมที่มีสีแตกต่างกัน ทำให้ไม่เป็นระเบียบ ขาดความเป็นเอกลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนวัชรวิทยา โรงเรียนจึงขอสำรวจความคิดเห็นการใช้ผ้าหรือโบว์รัดผม เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน

 

 
Copyright © 2019 Watcharawittaya School. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates