• arai1.jpg
  • arai2.jpg
  • arai3.jpg
  • arai4.jpg
 

 

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

 

โรงเรียนวัชรวิทยาจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ดร.ไพชยนต์  ศรีม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา เป็นประธาน และในปีการศึกษานี้เป็นโอกาสอันดีที่ชมรมครูอาวุโสโรงเรียนวัชรวิทยา ร่วมกิจกรรม การไหว้ครูเป็นการแสดงตนเป็นศิษย์ของนักเรียนต่อครูบาอาจารย์ โดยกิจกรรมจัดขึ้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา

 
Copyright © 2019 Watcharawittaya School. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates