• arai1.jpg
  • arai2.jpg
  • arai3.jpg
 

 

นักเรียนคนเก่ง

ยินดีกับนักเรียนคนเก่ง   นายปองภพ เกตุทิม (ปราย)  นางสาวเรณู สมสุข (จูน)  และนางสาวอภิญญา คำแถม(ส้ม) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัชรวิทยา ได้รับรางวัลโล่สมรภูมิไอเดีย พร้อมเงินสด 10,000 บาท รายการสมรภูมิไอเดีย (Open your science) ทางไทยทีวีสีช่อง 3 จากการสร้างสิ่งประดิษฐ์ ชื่อ ชุดเครื่องปรุงหรรษา เพื่อใช้ในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์เพื่อนำไปเสนอที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ในเดือนกันยายน พ.ศ.2561 ต่อไป...

 

 
Copyright © 2019 Watcharawittaya School. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates