• arai1.jpg
  • arai2.jpg
  • arai3.jpg
  • arai4.jpg
 

 

ประกาศนโยบายโรงเรียนวัชรวิทยาเป็นสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศนโยบายโรงเรียนวัชรวิทยาเป็นสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ประจำปีการศึกษา 2560

 

      นายจำนง  อินทพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทย ประกาศนโยบายโรงเรียนวัชรวิทยาเป็นสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ประจำปีการศึกษา 2560

เนื่องด้วย รัฐบาลได้กำหนดให้การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ  และกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้สถานศึกษาดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา นั้น

          โรงเรียนวัชรวิทยา ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด บุหรี่และแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา โดยเฉพาะบุหรี่ เพราะเป็นสารเสพติดเบื้องต้นที่เป็นสาเหตุในการเสพสิ่งเสพติดอื่น ๆ ได้ ดังนั้น โรงเรียนวัชรวิทยาจึงมีนโยบายให้เป็นสถานศึกษาปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย

 

 ดาวน์โหลดประกาศ :

 

              ไฟล์ประกาศ เรื่อง เรื่อง ประกาศนโยบายโรงเรียนวัชรวิทยาเป็นสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ประจำปีการศึกษา 2560

 

 
Copyright © 2019 Watcharawittaya School. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates