• arai1.jpg
  • arai2.jpg
  • arai3.jpg
  • arai4.jpg
 

 

สื่อการเรียนการสอนรูปแบบVDO Clip

สื่อการเรียนการสอนรูปแบบ Video Clip 

     

     

     

 

 

     

 

     

 

         

 

      

      

      

     

      

     

 

     

     

      

             

    

      

          

ประกาศ

เนื่องจากงานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวัชรวิทยา ต้องการรวบรวมสื่อการสอนที่ครูได้นำมาใช้ในการจัดการเรียนสอน เพื่อจัดทำคลังข้อมูลสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน
จึงขอให้ครูกรอกข้อมูลส่งที่งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ หรือส่งที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

ตัวอย่างการเขียนรายงาน

 
Copyright © 2019 Watcharawittaya School. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates