• arai1.jpg
  • arai2.jpg
  • arai3.jpg
 

 

เอกสารขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี

เอกสารขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี  เพื่อสร้างอนุสาวรีย์ผู้อำนวยการ สมรวม  พูลเขียว  และ ตกแต่งภายในอาคารเกียรติยศ

 

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างอนุสาวรีย์ผู้อำนวยการ สมรวม  พูลเขียว   และ ตกแต่งภายในอาคารเกียรติยศ ณ  โรงเรียนวัชรวิทยา   ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดกำแพงเพชร  วันเสาร์ ที่ ๒๖ พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๑

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร :

 

- เอกสาร การจัดพิมพ์ฎีกา ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี สำหรับครูที่ปรึกษา

 

- ตัวอย่างเอกสารการจัดพิมพ์ฎีกา

 

 

 
Copyright © 2019 Watcharawittaya School. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates