ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published on Monday, 05 March 2018 08:48
Written by surasak
Hits: 2698

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561

 

         ด้วยโรงเรียนวัชรวิทยา ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ี่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2561 บัดนี้ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

ดาวน์โหลดเอกสาร :