• arai1.jpg
  • arai2.jpg
  • arai3.jpg
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561

 

         ด้วยโรงเรียนวัชรวิทยา ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ี่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2561 บัดนี้ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

ดาวน์โหลดเอกสาร :  

 

 

 


 

 

 
Copyright © 2019 Watcharawittaya School. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates