• arai1.jpg
  • arai2.jpg
  • arai3.jpg
 

 

กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและทดสอบวิชาพิเศษ ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและทดสอบวิชาพิเศษ ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560

 

นางสิริวรรณ  ตันติสันติสม ผู้อำนวยการค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เป็นประธานเปิดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและทดสอบวิชาพิเศษ ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนวัชรวิทยา

 

 

 
Copyright © 2019 Watcharawittaya School. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates