• arai1.jpg
 

นักเรียนโรงเรียนวัชรวิทยาเป็นตัวแทนลูกเสือไทย เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

นักเรียนโรงเรียนวัชรวิทยาเป็นตัวแทนลูกเสือไทย เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

โรงเรียนวัชรวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ นายวิชญภาส น้อยเกิด และ นายธนภูมิ อึ้งชัยพงษ์ ตัวแทนลูกเสือไทย เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 17-30 กรกฎาคม พ.ศ.2560

 
Copyright © 2017 Watcharawittaya School. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates