• arai1.jpg
  • arai2.jpg
  • arai3.jpg
 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจกรรม พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง

กิจกรรม พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง

นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร และ คณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพบปะ พูดคุย เยี่ยมเยียน คณะผู้บริหาร ครูและ นักเรียน โรงเรียนวัชรวิทยา อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ในโครงการ "พบผู้ว่าหน้าเสาธง" เพื่อแนะนำส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกที่ควรในการดำรงชีวิตการศึกษาเล่าเรียน การป้องกันตนเองจากปัญหาทางสังคมโดยเฉพาะปัญหายาเสพติด ในวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Copyright © 2018 Watcharawittaya School. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates