• arai1.jpg
  • arai2.jpg
  • arai3.jpg
 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ (ความสามารถพิเศษทางวิชาการ) ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ (ความสามารถพิเศษทางวิชาการ) ปีการศึกษา 2560

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร :

 

 

ดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้า ม.1 ห้องเรียนปกติ (ความสามารถพิเศษทางวิชาการ) ปี 2560...คลิกที่นี่

 

 

 

 
Copyright © 2018 Watcharawittaya School. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates