• arai1.jpg
  • arai2.jpg
  • arai3.jpg
 

กิจกรรมค่ายปฏิบัติการฟิสิกส์ เครื่องบินบังคับวิทยุ โครงการห้องเรียนพิเศษ E-SMAT และ EP-SMAT

กิจกรรมค่ายปฏิบัติการฟิสิกส์ เครื่องบินบังคับวิทยุ โครงการห้องเรียนพิเศษ E-SMAT และ EP-SMAT

 

นางสิริวรรณ  ตันติสันติสม รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายปฏิบัติการฟิสิกส์ เครื่องบินบังคับวิทยุ โครงการห้องเรียนพิเศษ E-SMAT และ EP-SMAT โดยมีนายสุระศักดิ์  ยอดหงษื หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กล่าวรายงาน เมื่อ วันที่ 10-11 กันยายน พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมพูลเขียว อาคาร 4 โรงเรียนวัชรวิทยา

 
Copyright © 2018 Watcharawittaya School. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates