• arai1.jpg
  • arai2.jpg
  • arai3.jpg
 

พิธีแห่เทียนจำนำพรรษา

พิธีแห่เทียนพรรษา ปีการศึกษา 2559

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนวัชรวิทยา ร่วมพิธีแห่เทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2559

 

 
Copyright © 2018 Watcharawittaya School. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates