• arai1.jpg
  • arai2.jpg
  • arai3.jpg
 

 

กิจกรรมค่ายพุทธบุตรเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีศีลธรรม จริยธรรมที่ดี ประจำปีการศึกษา 2558

กิจกรรมค่ายพุทธบุตรเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีศีลธรรม จริยธรรมที่ดี ประจำปีการศึกษา 2558

 

โรงเรียนวัชรวิทยาได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมค่ายพุทธบุตรเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีศีลธรรม จริยธรรมที่ดี โดยพร้อมกันทำความดีด้วยการสวดมนต์ นั่งสมาธิ เจริญจิตภาวนาและปฎิบัติธรรม ในวันที่ ๒๘ - ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วัดหนองปลิง จ.กำแพงเพชร

 
Copyright © 2019 Watcharawittaya School. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates