กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาระหว่างห้อง หนึ่งเดียวในอาเซียน

Category: กลุ่มสาระฯสุขศึกษา และพลศึกษา
Published on Friday, 14 February 2014 06:09
Written by surasak
Hits: 2541

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาระหว่างห้อง หนึ่งเดียวในอาเซียน

นายจำนง  อินทพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา เป็นประธานเปิด กิจกรรมการแข่งขันกีฬาระหว่างห้อง หนึ่งเดียวในอาเซียน โดยมีนายพิศาล คชฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขัน โดยมีตัวแทนนักเรียนห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1-10 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธื 2557 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัชรวิทยา การแข่งขันกีฬาครั้งนี้เพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างห้อง และการจัดหาตัวแทนนักกีฬา เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับโรงเรียนต่อไป