ภาพบรรยากาศ การเดินขบวนพาเหรด พิธีเปิดกีฬาภายใน ประจำปี 2556 (ชุดที่ 2)

Category: กลุ่มสาระฯสุขศึกษา และพลศึกษา
Published on Saturday, 30 November 2013 13:40
Written by surasak
Hits: 6388

ภาพบรรยากาศ การเดินขบวนพาเหรด พิธีเปิดกีฬาภายใน ประจำปี 2556 (ชุดที่ 2)

กิจกรรม พิธีเปิดกีฬาภายใน-กรีฑา "ฟ้า-ชมพูเกมส์" ประจำปี 2556 เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการแสดงออกของนักเรียนซึ่งแต่ละคณะสีได้แสดงออกด้วยความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสื่อให้เห็นถึงสภาพสังคมปัจจุบัน เหตุการณ์ สถานการณ์ หรือสิ่่งที่ต้องการรณรงค์ โดยเริ่มตั้งขบวณตั้งแต่หน้าโรงแรมชากังราว ริเวอร์วิว ตามเส้นทางถนนเจริญสุข จนถึงโรงเรียนวัชรวิทยา เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556