• banner1.jpg
  • banner2.jpg
  • banner3.jpg
  • banner4.jpg
 

ภาพบรรยากาศ การเดินขบวนพาเหรด พิธีเปิดกีฬาภายใน ประจำปี 2556

ภาพบรรยากาศ การเดินขบวนพาเหรด พิธีเปิดกีฬาภายใน ประจำปี 2556

กิจกรรม พิธีเปิดกีฬาภายใน-กรีฑา "ฟ้า-ชมพูเกมส์" ประจำปี 2556 เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการแสดงออกของนักเรียนซึ่งแต่ละคณะสีได้แสดงออกด้วยความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสื่อให้เห็นถึงสภาพสังคมปัจจุบัน เหตุการณ์ สถานการณ์ หรือสิ่่งที่ต้องการรณรงค์ โดยเริ่มตั้งขบวณตั้งแต่หน้าโรงแรมชากังราว ริเวอร์วิว ตามเส้นทางถนนเจริญสุข จนถึงโรงเรียนวัชรวิทยา เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556

 
Copyright © 2015 www.wr.ac.th. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates